MDK>Jaarboek MDK 2011>


Jaarboek MDK 2011


Herinrichting Cosmos

Herinrichting cosmos

Het duingebied ter plaatse van de vroegere camping Cosmos en camping Jacques Junior in MIDDELKERKE - WESTENDE wordt volledig heringericht.

Herinrichting cosmos

Technologie en tools

Technologie en tools

Het agentschap wil hiermee een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van Vlaanderen als slimme draaischijf van Europa. Het doel is om de vlotheid en de veiligheid op de maritieme toegangswegen te verbeteren met als resultaten minder wachttijden en minder ongevallen.

Technologie en tools

Kwaliteit Kust

Kwaliteit kust

De afdeling Kust is in 2007 gestart met het opvolgen van haar prestaties aan de hand van Balanced Score Cards.

Kwaliteit kust

Kwaliteit MDK

Kwaliteit mdk

In 2011 heeft MDK zich toegelegd op de opmaak en uitvoering van actieplannen naar aanleiding van de aanbevelingen geformuleerd door de Interne Audit van de Vlaamse administratie (IAVA)

Kwaliteit mdk

Expertise Loodswezen

Expertise loodswezen

In 2011 werd een aantal keren beroep gedaan op de expertise van de loodsen

Expertise loodswezen

Europese projecten

Europese projecten

De afdeling Scheepvaartbegeleiding zette zich verder actief in om de Europese verplichtingen na te komen voor het regionaal en transnationaal uitwisselen van scheepvaartgegevens in het bijzonder of in bredere zin betreffende het uitwisselen van algemene maritime surveillance gegevens met de Europese lidstaten en het Europees Maritiem Veiligheidsagentschap (EMSA).

Europese projecten

Nieuwpoort rechteroever

Nieuwpoort rechteroever

Een belangrijk project in NIEUWPOORT is de ontwikkeling van de rechteroever van de havengeul in de directe omgeving van de Langebrug.

Nieuwpoort rechteroever

communicatie SB

Communicatie sb

In 2011 heeft Scheepvaartbegeleiding heel wat communicatie-acties ondernomen.

Communicatie sb

Charter MDK

Charter mdk

Missie, doelstellingen, visie, structuur en waarden van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust.

Charter mdk