Cookiebeleid van de Stafdienst

De Stafdienst met maatschappelijke zetel te Koning Albert II-laan 20 bus 5, 1000 Brussel is verantwoordelijk voor dit cookiebeleid. Voor alle vragen en/of opmerkingen kunt u terecht op het hierboven vermelde adres of bij op het e-mailadres stafdienstmdk@mow.vlaanderen.be.

De Stafdienst vindt het belangrijk dat u op iedere plaats en elk ogenblik haar Stafdienst-content kan bekijken, beluisteren, lezen of beleven via diverse mediaplatformen. De Stafdienst wil ook werken aan interactieve diensten en diensten op uw maat. Op Stafdienst-onlinediensten worden technieken gehanteerd om dit mogelijk te maken, bijvoorbeeld met behulp van cookies en scripts. Deze technieken worden hierna verkort ‘cookies’ genoemd.

In dit cookiebeleid wenst de Stafdienst u te informeren welke cookies worden gebruikt en waarom dit gebeurt. Verder wordt toegelicht in welke mate u als gebruiker van de website het gebruik kan controleren. De Stafdienst wil namelijk graag uw privacy en de gebruiksvriendelijkheid van haar onlinediensten zoveel mogelijk waarborgen. De Stafdienst heeft geprobeerd dit beleid zo eenvoudig mogelijk te houden.

Dit cookiebeleid is van toepassing op alle Stafdienst-onlinediensten, met name alle websites, (mobiele) applicaties en internetdiensten die de Stafdienst aanbiedt en die toegang geven tot Stafdienst -content.

Bepaalde verzamelde gegevens laten toe om u te identificeren of om een band met u te leggen als natuurlijke persoon en worden derhalve gekwalificeerd als persoonsgegevens. In dat geval is ook de informatie (m.i.v. uw verschillende rechten), zoals uiteengezet in onze privacyverklaring, van toepassing op deze verwerkingen. De Stafdienst kan het cookiebeleid op elk moment veranderen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren in het kader van veranderingen aan haar diensten of de geldende wetgeving. Het gewijzigde beleid wordt dan bekendgemaakt op de relevante Stafdienst -onlinediensten en geldt vanaf het moment dat deze bekendgemaakt wordt.

Wat zijn cookies precies?

Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat zijn geïnstalleerd wanneer u een website bezoekt of een (mobiele) toepassing gebruikt. Het cookiebestand bevat een unieke code waarmee uw browser kan worden herkend tijdens het bezoek aan de online service of tijdens opeenvolgende, herhaalde bezoeken. Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website of applicatie die u bezoekt, maar ook door servers van derden die al dan niet met deze website of applicatie samenwerken.

Cookies maken over het algemeen de interactie tussen de bezoeker en de website of applicatie gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende delen van een website of applicatie.

Hoe kan u het gebruik van cookies op onlinediensten weigeren of beheren?

U kunt de installatie van cookies weigeren via uw browserinstellingen. U kunt op elk gewenst moment ook de reeds geïnstalleerde cookies van uw computer of mobiele apparaat verwijderen, als volgt:

Wanneer u cookies uitschakelt, moet u er rekening mee houden dat bepaalde grafische elementen er misschien niet mooi uitzien, of dat u bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken. Hieronder vindt u een gedetailleerde lijst van alle soorten cookies die de Stafdienst op zijn websites gebruikt.

Lijst met gebruikte cookies

Reverse proxy
Naam van cookie: VOGANONUSER
Doel: de Reverse Proxy van de Vlaamse overheid plaats dit cookie op Vlaanderen.be om de goede uitvoering van de verzending van communicatie over een elektronisch communicatienetwerk van de Vlaamse overheid te verzekeren.
Website: www.vlaanderen.be
Cookie(s) geplaatst door: Vlaamse overheid
Ontvangers van de gegevens: Vlaamse overheid
Geldigheid: permanente cookies met een geldigheid van maximaal 24 uurDe laatste wijziging gebeurde op 24 mei 2018. • Volg ons op sociale media


 • Getijtafels • ZEE VAN NIEUWS

  Schrijf u in op onze maandelijkse nieuwsbrief.
  * Verplicht veld • Cijfers MDK 2020


  Cijfers MDK 2020

  Cijfers MDK 2020 (JPG)
  De cijfers van MDK in 2020.
 • MDK-Actueel


  MDK-Actueel 50

  MDK-Actueel 50 - juni 2019 (PDF 614 Kb)
  Onbemand vaartuig, Energy Observer, Boeienplein naar Kallo, Hydrografische metingen, LIVEX, Veiligheidspost Knokke, Stormvloedkering Nieuwpoort, Blauwe Loper

 • Kaart MDK


  Kaart MDK
  Ontdek de verschillende locaties van MDK in Vlaanderen.