Wat is MDK?

Missie

Het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) van de Vlaamse overheid draagt zorg voor veilig en vlot scheepvaartverkeer van en naar de Vlaamse havens. Het agentschap is verantwoordelijk voor de beveiliging van de Vlaamse kust tegen overstromingen en ijvert voor een geïntegreerd en duurzaam beheer van de kustzone.

Kernopdrachten

 • Het vanaf de wal begeleiden van alle scheepvaart samen met de Nederlandse collega’s. Het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC) is het eerste meldpunt voor ongevallen op zee.
 • Het beschermen van de bevolking tegen het geweld van de zee. Het bevorderen van de recreatie op en langs het water en het beleven van de kust. Het in kaart brengen van de zee en de Schelde en weerberichten maken voor de zee en de kust.
 • Het inzetten van schepen voor opdrachten binnen de overheidsniche.
 • Het veilig en vlot loodsen en beloodsen van de scheepvaart tegen een maatschappelijk aanvaardbare prijs.

Structuur

Aan het hoofd van het agentschap staat de administrateur-generaal. Hij is ook de Vlaamse voorzitter van de Permanente Commissie der Scheldevaart en van de structuur Kustwacht.

Het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust telt vier operationele afdelingen (afdeling SCHEEPVAARTBEGELEIDING, afdeling KUST, VLOOT dab en LOODSWEZEN dab) en een Stafdienst.

Waarden

Klantgerichtheid

Kwaliteit en klantvriendelijkheid staan centraal. Rekening houdend met de legitieme behoeften van de verschillende klanten werken we aan een dienstverlening op maat.

Voortdurend verbeteren

We optimaliseren onze dienstverlening door procesmatig werken en te focussen op voortdurend verbeteren. Het management is doordrongen van het streven naar grotere efficiëntie en blijvende innovatie.

Samenwerken

We zijn een deskundig en performant agentschap met uiterst professionele medewerkers. Ieder is expert op zijn gebied. We geloven sterk in de meerwaarde van samenwerking. Ons doel is steeds om, met het oog op het algemeen belang, een positieve bijdrage te leveren aan het gezamenlijke resultaat.

Daarenboven willen we een voorbeeld zijn op het gebied van gelijke kansen en diversiteit.

Betrouwbaarheid

Betrouwbaarheid en integriteit vormen de hoekstenen van onze organisatie. De transparantie van onze dienstverlening werkt het vertrouwen van onze klanten in de hand.

Betrokkenheid

We voelen ons betrokken bij de organisatie en we stellen het algemeen belang voorop. Open communicatie en loyauteit ten opzichte van andere collega’s en leidinggevenden is essentieel. • Getijtafels • Jaarboek MDK 2017


  Jaarboek MDK 2017

  Jaarboek MDK 2017 (PDF)
  Dit jaarboek biedt een overzicht van de activiteiten van MDK in 2017
 • MDK-Actueel


  MDK-Actueel 48

  MDK-Actueel 48 - december 2018 (PDF 587 Kb)
  Eerste LNG-bunkering, THEMIS II, Open monumentendag, NACGF, Wrak in beeld, App stormvloedkering, Grenspalen Zwin, Blauwe Loper

 • Kaart MDK


  Kaart MDK
  Ontdek de verschillende locaties van MDK in Vlaanderen.