KWALITEIT MDK


In 2011 heeft MDK zich toegelegd op de opmaak en uitvoering van actieplannen naar aanleiding van de aanbevelingen geformuleerd door de Interne Audit van de Vlaamse administratie (IAVA)

Deze aanbevelingen stonden in haar rapport 'Validatie maturiteitsniveau organisatiebeheersing bij het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust' van 13 mei 2011.

Het Team Vlaamse Hydrografie van de afdeling Kust is in 2011 gestart met een intensief implementatieproject om uiterlijk in 2013 de kwaliteitsnorm ISO 9001:2008 te behalen voor zijn nautische eindproducten.