GETIJTAFELS ZEEVARENDEN


Traditiegetrouw bood de VLAAMSE HYDROGRAFIE van de afdeling KUST ook dit jaar op de website www.vlaamsehydrografie.be de voor de scheepvaart onmisbare GETIJTAFELS 2011 aan.

getijtafels zeevarendenVia de link HYDROWINKEL was nog de gedrukte versie van de Getijtafels 2011 te koop op deze website. De getijtafels bevatten de voorspelde getijhoogten voor Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge, Zeebrugge, Vlissingen, Prosperpolder, Antwerpen en Wintam. De publicatie bestaat telkens uit twee onderdelen. Van voor naar achter vindt men de getijhoogten, uitgedrukt in meter ten opzichte van het vergelijkingsvlak van de 'Tweede Algemene Waterpassing' (TAW). Van achter naar voor zijn de getijhoogten weergegeven in decimeter ten opzichte van het vergelijkingsvlak 'Lowest Astronomical Tide' (LAT).

Alle informatie uit de publicatie blijft vrij beschikbaar op het internet onder de rubriek GETIJTAFELS van de site www.vlaamsehydrografie.be. De publicatie was eveneens te koop in de betere boekhandel.