KUSTVEILIGHEID DE PANNE


Om de kustgemeente DE PANNE te beschermen tegen een zeer zware storm waren maatregelen nodig op twee locaties.

werf De PanneTer hoogte van het Vissersdorp waren de duinen niet breed genoeg om een voldoende veiligheid te vrijwaren. Hier is het duinvolume in oktober 2011 vergroot door een duinsuppletie. Een totaal van 22.000 kubieke meter zand is aangevoerd en in het ontworpen profiel geduwd. Om het zand vast te houden worden beplantingen en zandschermen voorzien.

In de omgeving van De Panne-Centrum is aansluitend een verhoogd strand gerealiseerd door middel van een strandsuppletie. Ruim 40.000 kubieke meter zand is aangevoerd met vrachtwagens. Het in zee gebaggerde zand is per schip aangevoerd en in de haven van Nieuwpoort gelost. Het is met vrachtwagens via het Pierre Bortierplein naar het strand in De Panne gebracht en daar met bulldozers in profiel geduwd.