KUSTVEILIGHEID KOKSIJDE


Op 3 oktober 2011 gaf Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken Hilde Crevits in Koksijde officieel het startsein voor de eerste werken die horen bij de uitvoering van het MASTERPLAN KUSTVEILIGHEID.

start werf KoksijdeLangs de Vlaamse kust zijn kritieke risicozones bepaald waar zonder uitstel actie nodig is voor de beveiliging tegen zware storm en overstroming. Het gaat vooral om zwakke duingebieden en badplaatsen in een verstedelijkte omgeving. In KOKSIJDE waren aanzienlijke beschermingsmaatregelen voorzien.

Aan Sint-Idesbald en voor het centrum van Koksijde-Bad lag op het strand onvoldoende zand om te weerstaan aan zeer zware stormgolven. Daarom werd in de zone tussen Sint Idesbald en Koksijde-Ster der Zee een strandvoeding uitgevoerd voor de realisatie van een hoog strand tot op het niveau van de zeedijk.

Gedurende de twee voorafgaande weken was er op het strand in Sint Idesbald heel wat bedrijvigheid te zien als voorbereiding van de opspuitingswerken.

buizen op strand koksijdeIn stukken van 18 meter is een stalen zinkerleiding aangevoerd. De buizen zijn op het strand aan elkaar gelast. Daarna is aan de zinker een drijvende leiding gekoppeld. Het eigenlijke opspuiten of suppleren van zand werd uitgevoerd vanaf de sleephopperzuiger Artevelde die ruim 20 kilometer ver in de Noordzee het zand ging halen in de concessiezone 2C op het Belgisch Continentaal Plat. Het schip begaf zich daarna naar een koppelpunt op zee en sloot aan op de drijvende leiding. Vermengd met water werd het zand uit het schip op het strand gespoten. Als afwerking duwde men met bulldozers het zand in het juiste profiel..

Om de maatregelen volledig uit te voeren, die in Koksijde nodig zijn om de beveiliging tegen zeer zware storm te realiseren, moet er over 1.500 meter zowat 248.000 kubieke meter zand bijkomen op het strand.

De strandvoeding die op 3 oktober in gang is gezet, maakte de eerste fase uit van deze werken. Met de suppletie van 140.000 kubieke meter zand, zou het strand ongeveer twintig meter verbreden. Dat brede strand moet tijdens een storm een buffer vormen tegen de erosie.

Begin 2012 volgen nog werken aan de duinovergang ter hoogte van de G. Scott-laan. Ook hier ligt onvoldoende zand op het strand om zware stormgolven op te vangen. Als bescherming wordt een duinsuppletie uitgevoerd om de voet van de duinengordel te versterken.