COMMUNICATIE KUST


Een open relatie met betrokken burgers en het grote publiek zijn sleutelbegrippen in het communicatiebeleid van de afdeling KUST.