OPLEIDINGEN SB


De afdeling heeft een aparte cel voor opleidingen. We bieden een gevarieerd en op maat aangepast pakket cursussen en opfrissingstrainingen aan voor alle volcontinu personeel.

opleidingZo is er onder andere voor de cel VTS een VTS-simulator in Kallo die gebruikt wordt voor de opleiding van nieuwe verkeersleiders en voor de herhalingstraining en calamiteitentraining voor de in dienst zijnde (Regio)Verkeersleiders.

Ook voor de cel MRCC werd de opleiding van de (Nautisch) Verkeersleider verder uitgewerkt. Zo kreeg iedereen de opleiding SARIS, dit is een programma waarmee zoekgebieden uitgetekend worden volgens welk patroon de reddingseenheden naar drenkelingen moeten zoeken.

Momenteel zijn drie personeelsleden bezig met de opleiding die een doorstroming mogelijk maakt van verkeersleider naar Nautisch Verkeersleider. De opleiding duurt negen maanden en houdt naast de specifieke MRCC-opleiding ook een groot deel nautische opleiding in. Dit is zowel theoretisch als praktisch, want er moet minimaal 60 dagen effectief gevaren worden aan boord van koopvaardijschepen. Ook de GNA voorziet in een eigen opleiding voor de nautisch dienstchefs.

Oefening Petit Bato 01.03.2011

De table top oefening werd gehouden met alle betrokken partners. Het afdelingshoofd en de administrateur-generaal waren verontschuldigd. Het scenario betrof een aanvaring ter hoogte van de Europaterminal, waarbij het alarmeringsverloop getest werd. Eerste leerpunten zijn dat de CP-OPS op de kaai werd opgericht in plaats van in centrale Zandvliet en de slechte informatiedoorloop tussen de CP-OPS en het CC-beleidsorgaan. De oefening was echter een eerste stap in de goede richting.

  • In 2011 werd de opleiding van de doorstroming van verkeersleider tot nautisch verkeersleider verdergezet en afgewerkt. Naast de samenwerking met de VDAB te Zeebrugge konden de personeelsleden opleiding genieten op de basis van de Kustwacht in Den Helder.
  • Op 1 september 2011 startte de opleiding van vijf nieuwe verkeersleiders ten behoeve van de cel VTS, waarvan 3 met standplaats centrale Zandvliet en 2 met standplaats Uitkijk Zelzate. Hun basisopleiding werd succesvol afgesloten met een simulatortest te Kallo waarna de specifieke regio-opleiding van start kon gaan. Deze wordt in de eerste helft van 2012 afgerond, waarna de verkeersleiders autonoom inzetbaar zijn.
  • Tot slot vonden op de simulator te Kallo een aantal specifieke calamiteiten- en herhalingstrainingen plaats.
  • Vanaf 1 augustus 2011 werd de cel Opleiding en Training geleid door Stefaan Priem, ter vervanging van Els Bogaert die de functie van celhoofd VTS op zich nam.