PERSONEEL SB


Omdat personeel van strategisch belang is om de doelstellingen te bereiken, ondernam de cel personeel de volgende acties.

 • Procesmatig objectiveren van de kwalitatieve en kwantitatieve personeelsbehoefte voor de managementondersteunende functies (MOF).
 • Fasegewijs alle personeelsleden voorzien van een functiebeschrijving die gebaseerd is op de nieuwe functieclassificatie (functiefamilies en functie- competentieniveaus). Aan deze actie werd in 2011 gewerkt, maar loopt over de jaren heen.
 • Uitwerken van een integraal vormingsplan voor zowel de administratie als het continupersoneel.
 • De planning van de prestaties van het continupersoneel automatiseren, inclusief het bewaken van de werk- en rusttijden via asis.
 • Werklastmeting (zie ander punt)

lopende hr projecten (2011)

 • Arbeidsreglement (overkoepelend mdk)
 • HR jaaractieplan MDK (overkoepelend)
 • Besparingen
 • IAVA detectie-audit is uitgevoerd in 2011, voorlopig nog geen rapport

HR audit en personeelsbijeenkomsten

HR-auditBegin 2011 heeft afdeling Scheepvaartbegeleiding de adviesbureaus Oranjewoud en Berenschot de opdracht gegeven voor de 'HR-Audit Scheepvaartbegeleiding'. Het bestek en de daarin beschreven opdracht heeft betrekking op het huidig functioneren van de afdeling op het vlak van de organisatie en de intermenselijke relaties.

Doelstelling van de opdracht was tweeledig:

 • een duurzame optimalisering op het vlak van de organisatie en op het vlak van intermenselijk relaties
 • een optimale organisatiestructuur die faciliterend werkt voor interpersoonlijke verhoudingen, teamspirit, solidariteit, samenwerken en jobtevredenheid.