VAARWEGCAPACITEIT


Met de komst van steeds grotere schepen, is een optimale benutting van de vaarwegcapaciteit belangrijk.

Haven Antwerpen

evelyn maerskOp basis van de opgedane ervaringen zijn ook in 2011 de vaarwegmogelijkheden naar Antwerpen verder geoptimaliseerd. Hiertoe is een nieuwe op- en afvaartregeling naar en vanuit Antwerpen opgesteld. Zo bedraagt de maximum diepgang voor afvarende containerschepen met een lengte tot 340 meter nu 15,2 m. Eind 2009 was deze diepgang nog beperkt tot 14,0 m.

Voor de superlange containerschepen afvarende uit de Zandvliet/Berendrechtsluis heeft de Permanente Commissie de maximum diepgang opgetrokken tot 14,5 m. Oorspronkelijk was de diepgang beperkt tot 13,5 m. De maximum diepgang van de grootste containerschepen in opvaart naar de Zandvliet/Berendrechtsluis is nu vastgelegd op 15,5 m. De diepteligging van de sluisdrempels laat geen grotere diepgang toe. Verder zijn de voorwaarden voor de op- en afvaart van containerschepen langer dan 360 m versoepeld. Dit alles is van groot belang voor de rederij MSC, de belangrijkste havenklant van de haven van Antwerpen, waarvan de terminal achter de sluizen op rechteroever ligt. In 2012 zal de Permanente Commissie op basis van evaluaties van de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit bekijken of verdere versoepeling van de op- en afvaarregeling en de daarin opgenomen voorwaarden mogelijk is.

Sinds medio 2011 laten de rederijen Cosco en Maersk containerschepen langer dan 360 m naar het Deurganckdok opvaren. Omdat die schepen van hetzelfde type zijn als de betreffende MSC schepen, heeft de Permanente Commissie hiervoor toelating gegeven. Ook hier geldt het zorgvuldigheidsbeginsel. De eerste vaarten verlopen niet meteen met de maximaal mogelijke diepgang. De diepgang is voorlopig opgetrokken van 13,0 naar 14,5 m. Bij een positieve veiligheidsevaluatie van een aantal vaarten zal de diepgang verder worden verhoogd.

Rederijen die met andere dan de voormelde scheepstypes langer dan 360 m Antwerpen willen aanlopen, moeten uiterlijk twee maanden voor de opvaart een aanvraag met een uitgebreid scheepsdossier indienen. Op basis van het scheepsdossier zullen de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit en de Permanente Commissie dan nagaan of en onder welke voorwaarden toelating kan worden verleend.

Haven Gent

In 2012 zal het onderzoek klaar zijn betreffende het verhogen van de maximaal mogelijke scheepsbreedte bij doorvaart door de Westsluis Terneuzen. Daarbij wordt de mogelijkheid onderzocht om de maximale scheepsbreedte op te trekken van 37 m naar 38 m.

Scheldemonding

Het algemeen onderzoek naar een verbetering van de nautische toegankelijkheid van de Scheldemonding is afgerond. Uit het onderzoek blijkt dat de grootste winsten te vinden zijn in een eventuele vermindering van de kielspelingspercentages op het zeetraject en de verdieping van een aantal zeewaarts gelegen drempels. Daar verdieping in Nederland politiek gevoelig ligt, zal de Permanente Commissie in 2012 focussen op een mogelijke reductie van de kielspeling, daarbij rekening houdend met de veiligheidsaspecten. Hiertoe wordt nader onderzoek uitgevoerd.