GNB-VERDRAG


Het verdrag betreffende het gemeenschappelijk nautisch beheer in het Scheldegebied dat op 1 oktober 2008 in werking is getreden, beoogt een gezamenlijke en evenwaardige Vlaams-Nederlandse bevoegdheid.

Het beoogt ook verantwoordelijkheid voor de realisatie van de volgende doelen:

  • veilige afwikkeling van de scheepvaart
  • vlotte afwikkeling van de scheepvaart door het optimaliseren van de nautische ketenwerking
  • optimale benutting van de beschikbare vaarwegcapaciteit.

GNBHet beoogde gezamenlijk uitoefenen van bevoegdheden en verantwoordelijkheden is bereikt. De Vlaams-Nederlandse samenwerking in de Permanente Commissie, het beleidsorgaan van het GNB, verloopt voorspoedig en in wederzijds vertrouwen. Ook de samenwerking in de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit, het operationele orgaan van het GNB, is uitstekend.