HAVENKAPITEINSDIENSTEN


Aan de havenbedrijven worden subsidies toegekend voor de havenkapiteinsdiensten voor activiteiten die expliciet kunnen worden toegewezen aan de verkeersafwikkeling, de veiligheid en de vrijwaring van het milieu.