AFSPRAKEN KETENWERKING


De Permanente Commissie heeft overeenkomsten op beleidsniveau afgesloten met de havens van Antwerpen en Gent voor de verdere ontwikkeling van de ketenwerking.