COMMUNICATIE MDK


Sinds de start van het agentschap in 2006 heeft MDK voortdurend initiatieven genomen om zijn activiteiten aan het ruime publiek kenbaar te maken via deelname aan grootscheepse communicatie-initiatieven maar ook via doelgerichte communicatieacties en directe bezoeken aan klanten en partners.