BELOODSINGSMIDDELEN


De Vlaamse beloodsingmiddelen zijn na meer dan vijfendertig jaar aan vervanging toe. Na een grondige studie binnen het Agentschap MDK en na overleg met het Nederlandse Loodswezen Scheldemonden werd geopteerd voor moderne hoogtechnologische SWATH-vaartuigen (Small Waterplane Area Twin Hull).