VLOOT EN DE MAATSCHAPPIJ


Het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk dat belangrijke stedelijke kernen en attractiepolen met elkaar verbindt in het kader van de zogenaamde functionele verplaatsingen (werken, onderwijs volgen, winkelen, enz...) liep in Oostende via drukke wegen en te Nieuwpoort was het natuurreservaat IJzermonding moeilijk bereikbaar.

De opstart van de nieuwe veerdienst te Oostende en de inzet van een nieuwe veerboot - in Nieuwpoort zorgden beide voor een nuttige verbinding in het kader van de kustfietsroute die de kustgemeenten verbindt en vormt bovendien een link in de kustwandelroute.

Veren worden immers beschouwd als een onderdeel van het wegennet en vooral in Oostende betekent de structurele en permanente (gratis) verbinding tussen westeroever en oosteroever een grote meerwaarde. Naast de toeristische functie vervult het veer een belangrijke mobiliteitsfunctie. De parking op de oosteroever fungeert hierbij als 'randparking'. De verbinding met het centrum wordt hier tot stand gebracht door de veerdienst (ligplaats ter hoogte van de Visserskaai).

Vaartuig en ponton zijn bovendien toegankelijk voor rolwagens en gezinnen met jonge kinderen.

Het feit dat deze veerboten in Oostende en Nieuwpoort voorzien werden van een print van de kunstenaar Roger Raveel, schept een extra culturele dimensie.

Door het in dienst nemen van deze nieuwe veerboten kunnen fietsers en voetgangers op een veel veiliger manier trappen en stappen van en naar het werk, naar school, naar het centrum van de stad Oostende en naar het natuurreservaat IJzermonding in Nieuwpoort.