VLOOT INTERNATIONAAL


Het bouwen van nieuwe schepen gebeurt conform de wetgeving op overheidsopdrachten. In de praktijk betekent dit dat deze nieuwe schepen veelal op buitenlandse werven worden gebouwd.APEC delegatie
Op 12 mei 2011 kon een buitenlandse delegatie op initiatief van APEC en onder begeleiding van de Directeur Nieuwbouw R&D op een professionele manier kennismaken met de nieuwbouw en de ervaring inzake scheepsbouw bij de Vloot-rederij

Dit vergt uiteraard zware inspanningen van Vloot en de betrokken Vloot-collega's om die werken in het buitenland op de voet te volgen.

Voor de opvolging van de bouw van de nieuwe beloodsingsmiddelen alleen al, was een bijna voortdurende aanwezigheid van de senior superintendent in Duitsland noodzakelijk.

Verder waren er buitenlandse zendingen en contacten met scheepswerven in het kader van:

  • de werfopvolging van het nieuwe zeewetenschappelijk onderzoeksvaartuig (Nederland)
  • de werfopvolging van de nieuwe reddingsboot (Frankrijk)
  • de werfopvolging van de nieuwe boeienlegger voor de Schelde (Polen)
  • de werfopvolging van de jollen voor de nieuwe beloodsingsmiddelen (Schotland)

Naast die vele buitenlandse contacten in het kader van de werfopvolging, zijn er nog een aantal andere internationale contacten geweest:Loodsen uit Estland
Op 28 oktober 2011 kreeg een delegatie loodsen uit Estland een introductie in de nieuwbouwprojecten van Vloot.