SHEQ VLOOT


Vloot behaalde het ISO 14001-certificaat

ISO 14001logo ISO 14001

Vooral de betrokkenheid van de vele Vlootcollega's die geauditeerd werden, is opgevallen bij de auditoren van bureau Veritas! Dit certificaat is een aanvulling op de reeds eerder behaalde ISO 9001 en ISM-certificaten.

Met het behalen van dit certificaat is ook het bewijs geleverd dat de Vloot-rederij thans werkt volgens de milieu, kwaliteits- en veiligheidsnormen.

Het beheerssysteem van Vloot is de basis van alle interne structurele afspraken m.b.t. veiligheids-, kwaliteits- en milieu-aspecten. Het SHEQ-team (Safety - Health - Environment - Quality) heeft de opdracht om na te gaan of in de praktijk gewerkt wordt zoals beschreven in de procedures van het beheerssysteem. Hiertoe worden zowel interne (door het SHEQ-team) als externe audits (door een extern erkend bureau) georganiseerd.

De auditor richt zich op de verbetering van de bedrijfsprocessen en hanteert bij zijn/haar werk nationale en internationale normenstelsels. Voor Vloot worden bijgevolg zowel de kwaliteits-, milieu- als de veiligheidsaspecten geaudit.

Preventie en welzijngrafiek
De frequentiegraad van de arbeidsongevallen bij Vloot kende in 2011 een gunstige evolutie t.o.v. de voorgaande jaren.preventieplan
In overleg met de werknemersorganisaties heeft Vloot werk gemaakt van een geactualiseerd globaal preventieplan dat beter afgestemd is op de operationele en maritieme omgeving van de Vloot-rederij.