BEGROTING MDK


Verwijzend naar de balans en de resultatenrekening van Vloot dab en Loodswezen dab, kan worden gesteld dat zij bedrijfseconomische opbrengsten haalden van respectievelijk 56.449 duizend euro en 83.691 duizend euro.

Voor Vloot bestond dit bedrag uit 30.244 duizend euro eigen opbrengsten en 28.499 duizend euro dotatie voor haar maatschappelijke opdrachten. Voor Loodswezen bestond dit voor 73.178 duizend euro uit eigen opbrengsten, 1.412 duizend euro dotatie en 9.102 duizend euro aan opbrengsten uit gerechtelijke uitspraken.

De afdelingen Scheepvaartbegeleiding, Kust en Stafdienst beschikken over drie verschillende bronnen van kredieten, namelijk de Bestaansmiddelen, de Algemene Uitgavenbegroting en het Vlaams Infrastructuur Fonds (VIF).

De Bestaansmiddelen worden aangewend voor de personeelskosten en de algemene werkings- en investeringskosten inclusief de ICT-middelen.

De kredieten van de Algemene Uitgavenbegroting worden door de afdelingen van MDK voornamelijk aangewend voor de werkingskosten en investeringsuitgaven van en voor de Schelderadarketen (SRK), het gewoon onderhoud van de zeewaterkeringen, het gewoon onderhoud van de kustjacht- en vissershavens, de subsidie aan de havenbedrijven ten behoeve van de havenkapiteindiensten en voor de dotatie aan Vloot dab en Loodswezen dab.

In onderstaande tabel wordt de uitvoering van de begroting (VK) gedetailleerd weergegeven:

Uitvoering begroting (VK) (PDF 26Kb)

De kredieten van het VIF worden door de afdelingen Scheepvaartbegeleiding en Kust voornamelijk gebruikt ter financiering van de investeringsuitgaven en het buitengewoon onderhoud in het kader van het voorzien van de basisinfrastructuur van de Vlaamse kustjacht- en vissershavens, het voorzien van maritieme dienstverlening meer bepaald scheepvaartbegeleiding en Vlaamse Hydrografie en voor de waterbeheersingswerken aan de kust.

Een gedetailleerde weergave van de kredieten van het VIF wordt in de tabel hieronder weergegeven:

Kredieten VIF (PDF 26Kb)