MDK>Jaarboek MDK 2011>Scheepvaartbegeleiding


Jaarboek MDK 2011 Scheepvaartbegeleiding


Afspraken ketenwerking

Afspraken ketenwerking

De Permanente Commissie heeft overeenkomsten op beleidsniveau afgesloten met de havens van Antwerpen en Gent voor de verdere ontwikkeling van de ketenwerking.

Afspraken ketenwerking

ASIS

Asis

ASIS is een informatiesysteem voor de afdeling Scheepvaartbegeleiding en is een onderdeel van het MDK-informatieplatform.

Asis

communicatie SB

Communicatie sb

In 2011 heeft Scheepvaartbegeleiding heel wat communicatie-acties ondernomen.

Communicatie sb

Europese projecten

Europese projecten

De afdeling Scheepvaartbegeleiding zette zich verder actief in om de Europese verplichtingen na te komen voor het regionaal en transnationaal uitwisselen van scheepvaartgegevens in het bijzonder of in bredere zin betreffende het uitwisselen van algemene maritime surveillance gegevens met de Europese lidstaten en het Europees Maritiem Veiligheidsagentschap (EMSA).

Europese projecten

GNB-verdrag

Gnb-verdrag

Het verdrag betreffende het gemeenschappelijk nautisch beheer in het Scheldegebied dat op 1 oktober 2008 in werking is getreden, beoogt een gezamenlijke en evenwaardige Vlaams-Nederlandse bevoegdheid.

Gnb-verdrag

Haven- investeringen

Haveninvesteringen

Haveninvesteringen

havenkapiteins- diensten

Havenkapiteinsdiensten

Aan de havenbedrijven worden subsidies toegekend voor de havenkapiteinsdiensten voor activiteiten die expliciet kunnen worden toegewezen aan de verkeersafwikkeling, de veiligheid en de vrijwaring van het milieu.

Havenkapiteinsdiensten

Incidenten MRCC

Incidenten mrcc

Opvallend voor 2011 is de toename van tussenkomsten van het MRCC bij incidenten.

Incidenten mrcc

Opleidingen SB

Opleidingen sb

De afdeling heeft een aparte cel voor opleidingen. We bieden een gevarieerd en op maat aangepast pakket cursussen en opfrissingstrainingen aan voor alle volcontinu personeel.

Opleidingen sb

personeel SB

Personeel sb

Omdat personeel van strategisch belang is om de doelstellingen te bereiken, ondernam de cel personeel de volgende acties.

Personeel sb

RIS-richtlijn

Ris-richtlijn

Het RIS (River Information Services) in het Scheldgebied werd verder ontwikkeld, in overeenstemming met de Europese standaarden en in overleg met onze buurregio's en -landen.

Ris-richtlijn

Studie Ketenwerking

Studie ketenwerking

De door de Permanente Commissie gelanceerde studie Ketenwerking is in 2011 afgerond.

Studie ketenwerking

Studie VTS 2020

Studie vts 2020

Uit een vergelijkend onderzoek is gebleken dat de Schelderadarketen en het VTS-systeem tot de wereldtop behoren. Om die vooraanstaande positie te vrijwaren wordt nu een langetermijnvisie VTS 2020 opgesteld.

Studie vts 2020

Technologie en tools

Technologie en tools

Het agentschap wil hiermee een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van Vlaanderen als slimme draaischijf van Europa. Het doel is om de vlotheid en de veiligheid op de maritieme toegangswegen te verbeteren met als resultaten minder wachttijden en minder ongevallen.

Technologie en tools

Vaarweg- capaciteit

Vaarwegcapaciteit

Met de komst van steeds grotere schepen, is een optimale benutting van de vaarwegcapaciteit belangrijk.

Vaarwegcapaciteit

Veiligheid Scheldegebied

Veiligheid scheldegebied

Er is een dalende tendens in het aantal ongevallen. Medio 2011 trof de Permanente Commissie veiligheidsmaatregelen. De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit zal deze nauwgezet opvolgen, evalueren en, waar nodig, bijsturen.

Veiligheid scheldegebied

VTS

Vts

cel VTS van de afdeling Scheepvaartbegeleiding

Vts