MDK>Jaarboek MDK 2011>Stafdienst


Jaarboek MDK 2011 Stafdienst


Archiefbeheer

Archiefbeheer

Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust hecht grote waarde aan de geschiedenis van het agentschap. MDK bezit een schat aan informatie die niet verloren mag gaan.

Archiefbeheer

Begroting MDK

Begroting mdk

Verwijzend naar de balans en de resultatenrekening van Vloot dab en Loodswezen dab, kan worden gesteld dat zij bedrijfseconomische opbrengsten haalden van respectievelijk 56.449 duizend euro en 83.691 duizend euro.

Begroting mdk

Beheers- overeenkomst

Beheersovereenkomst

In 2011 werd de nieuwe beheersovereenkomst MDK afgesloten voor de periode 2011-2015.

Beheersovereenkomst

Charter MDK

Charter mdk

Missie, doelstellingen, visie, structuur en waarden van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust.

Charter mdk

Communicatie MDK

Communicatie mdk

Sinds de start van het agentschap in 2006 heeft MDK voortdurend initiatieven genomen om zijn activiteiten aan het ruime publiek kenbaar te maken via deelname aan grootscheepse communicatie-initiatieven maar ook via doelgerichte communicatieacties en directe bezoeken aan klanten en partners.

Communicatie mdk

Gelijke kansen

Gelijke kansen

Gelijke kansen

Indicatoren

Indicatoren

Bij het afsluiten van de nieuwe beheersovereenkomst MDK 2011-2015 in 2011 werden de indicatoren geoptimaliseerd.

Indicatoren

Integriteit

Integriteit

Integriteit

Internationale uitstraling

Internationale uitstraling

Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft een open blik op de wereld en geniet ook in het buitenland van heel wat belangstelling en een professionele reputatie.

Internationale uitstraling

Kustwacht

Kustwacht

De Kustwacht wordt gevormd door 17 overheidsdiensten, 8 Vlaamse en 9 federale, die allen bevoegdheden op zee hebben. Deze diensten zijn ook gekend als 'kustwachtpartners'.

Kustwacht

Kwaliteit MDK

Kwaliteit mdk

In 2011 heeft MDK zich toegelegd op de opmaak en uitvoering van actieplannen naar aanleiding van de aanbevelingen geformuleerd door de Interne Audit van de Vlaamse administratie (IAVA)

Kwaliteit mdk

Permanente Commissie

Permanente commissie

De Permanente Commissie (PC) blijft zich focussen op de drie belangrijkste doelstellingen van het Gemeenschappelijk Nautisch Beheer: vlotheid van de scheepvaart, veiligheid van de scheepvaart en optimaal gebruik van de vaarwegcapaciteit.

Permanente commissie

Personeel MDK

Personeel mdk

De in de jaarverslagen voor 2009 en 2010 opgenomen verbeterprojecten waren gebaseerd op de door de Directieraad op 6 november 2007 goedgekeurde 'Visietekst Integraal Personeelsbeleid'. Deze visienota is grotendeels uitgevoerd of in uitvoering.

Personeel mdk