MDK>Jaarboek MDK 2011>


Jaarboek MDK 2011


GNB-verdrag

Gnb-verdrag

Het verdrag betreffende het gemeenschappelijk nautisch beheer in het Scheldegebied dat op 1 oktober 2008 in werking is getreden, beoogt een gezamenlijke en evenwaardige Vlaams-Nederlandse bevoegdheid.

Gnb-verdrag

GETIJTAFELS ZEEVARENDEN

Getijtafels zeevarenden

Traditiegetrouw bood de VLAAMSE HYDROGRAFIE van de afdeling KUST ook dit jaar op de website www.vlaamsehydrografie.be de voor de scheepvaart onmisbare GETIJTAFELS 2011 aan.

Getijtafels zeevarenden

Kustveiligheid De Panne

Kustveiligheid de panne

Om de kustgemeente DE PANNE te beschermen tegen een zeer zware storm waren maatregelen nodig op twee locaties.

Kustveiligheid de panne

Kwaliteit Kust

Kwaliteit kust

De afdeling Kust is in 2007 gestart met het opvolgen van haar prestaties aan de hand van Balanced Score Cards.

Kwaliteit kust

communicatie SB

Communicatie sb

In 2011 heeft Scheepvaartbegeleiding heel wat communicatie-acties ondernomen.

Communicatie sb

Integriteit

Integriteit

Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust stelde PWC aan als externe integriteitscoördinator.

Integriteit

Gelijke kansen

Gelijke kansen

Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust is een geëngageerde organisatie die diversiteit als een meerwaarde beschouwt en die openstaat voor personen uit de kansengroepen.

Gelijke kansen

Opdrachten Vloot

Opdrachten vloot

Vloot stelt als overheidsrederij bemande vaartuigen ter beschikking, meestal op basis van een contract.

Opdrachten vloot

Kustwacht

Kustwacht

De Kustwacht wordt gevormd door 17 overheidsdiensten, 8 Vlaamse en 9 federale, die allen bevoegdheden op zee hebben. Deze diensten zijn ook gekend als 'kustwachtpartners'.

Kustwacht