MDK>Jaarboek MDK 2011>


Jaarboek MDK 2011


Technologie en tools

Technologie en tools

Het agentschap wil hiermee een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van Vlaanderen als slimme draaischijf van Europa. Het doel is om de vlotheid en de veiligheid op de maritieme toegangswegen te verbeteren met als resultaten minder wachttijden en minder ongevallen.

Technologie en tools

Studie VTS 2020

Studie vts 2020

Uit een vergelijkend onderzoek is gebleken dat de Schelderadarketen en het VTS-systeem tot de wereldtop behoren. Om die vooraanstaande positie te vrijwaren wordt nu een langetermijnvisie VTS 2020 opgesteld.

Studie vts 2020

Herinrichting Cosmos

Herinrichting cosmos

Het duingebied ter plaatse van de vroegere camping Cosmos en camping Jacques Junior in MIDDELKERKE - WESTENDE wordt volledig heringericht.

Herinrichting cosmos

Personeel MDK

Personeel mdk

De in de jaarverslagen voor 2009 en 2010 opgenomen verbeterprojecten waren gebaseerd op de door de Directieraad op 6 november 2007 goedgekeurde 'Visietekst Integraal Personeelsbeleid'. Deze visienota is grotendeels uitgevoerd of in uitvoering.

Personeel mdk

Charter MDK

Charter mdk

Missie, doelstellingen, visie, structuur en waarden van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust.

Charter mdk

Missie en Visie Kust

Missie en visie kust

Oorspronkelijk opereerde de afdeling Kust onder de benaming BIJZONDERE DIENST DER KUST.

Missie en visie kust

Beheers- overeenkomst

Beheersovereenkomst

In 2011 werd de nieuwe beheersovereenkomst MDK afgesloten voor de periode 2011-2015.

Beheersovereenkomst

Vloot en de maatschappij

Vloot en de maatschappij

Het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk dat belangrijke stedelijke kernen en attractiepolen met elkaar verbindt in het kader van de zogenaamde functionele verplaatsingen (werken, onderwijs volgen, winkelen, enz...) liep in Oostende via drukke wegen en te Nieuwpoort was het natuurreservaat IJzermonding moeilijk bereikbaar.

Vloot en de maatschappij

Integriteit

Integriteit

Integriteit