MDK>Jaarboek MDK 2011>


Jaarboek MDK 2011


GETIJTAFELS ZEEVARENDEN

Getijtafels zeevarenden

Traditiegetrouw bood de VLAAMSE HYDROGRAFIE van de afdeling KUST ook dit jaar op de website www.vlaamsehydrografie.be de voor de scheepvaart onmisbare GETIJTAFELS 2011 aan.

Getijtafels zeevarenden

Opdrachten Vloot

Opdrachten vloot

Vloot stelt als overheidsrederij bemande vaartuigen ter beschikking, meestal op basis van een contract.

Opdrachten vloot

Missie en Visie LOODSWEZEN

Missie en visie loodswezen

Het Loodswezen heeft als missie het loodsen en beloodsen van zeeschepen en het verstrekken van diensten en adviezen die hiermee gepaard gaan tegen een maatschappelijk aanvaardbare prijs.

Missie en visie loodswezen

Expertise Loodswezen

Expertise loodswezen

In 2011 werd een aantal keren beroep gedaan op de expertise van de loodsen

Expertise loodswezen

Studie Ketenwerking

Studie ketenwerking

De door de Permanente Commissie gelanceerde studie Ketenwerking is in 2011 afgerond.

Studie ketenwerking

Studie VTS 2020

Studie vts 2020

Uit een vergelijkend onderzoek is gebleken dat de Schelderadarketen en het VTS-systeem tot de wereldtop behoren. Om die vooraanstaande positie te vrijwaren wordt nu een langetermijnvisie VTS 2020 opgesteld.

Studie vts 2020

Archiefbeheer

Archiefbeheer

Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust hecht grote waarde aan de geschiedenis van het agentschap. MDK bezit een schat aan informatie die niet verloren mag gaan.

Archiefbeheer

Start GTI-tool

Start gti-tool

Op 1 maart 2011 is de ketenwerking voor zeeschepen op het Kanaal van Gent naar Terneuzen van start gegaan.

Start gti-tool

Kwaliteit MDK

Kwaliteit mdk

In 2011 heeft MDK zich toegelegd op de opmaak en uitvoering van actieplannen naar aanleiding van de aanbevelingen geformuleerd door de Interne Audit van de Vlaamse administratie (IAVA)

Kwaliteit mdk