MDK>Jaarboek MDK 2011>


Jaarboek MDK 2011


Expertise Loodswezen

Expertise loodswezen

In 2011 werd een aantal keren beroep gedaan op de expertise van de loodsen

Expertise loodswezen

Evenementen Loodswezen

Evenementen loodswezen

In 2011 heeft het Loodswezen deelgenomen aan verschillende evenementen.

Evenementen loodswezen

Internationale uitstraling

Internationale uitstraling

Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft een open blik op de wereld en geniet ook in het buitenland van heel wat belangstelling en een professionele reputatie.

Internationale uitstraling

Archiefbeheer

Archiefbeheer

Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust hecht grote waarde aan de geschiedenis van het agentschap. MDK bezit een schat aan informatie die niet verloren mag gaan.

Archiefbeheer

SHEQ Vloot

Sheq vloot

Vloot behaalde het ISO 14001-certificaat

Sheq vloot

GNB-verdrag

Gnb-verdrag

Het verdrag betreffende het gemeenschappelijk nautisch beheer in het Scheldegebied dat op 1 oktober 2008 in werking is getreden, beoogt een gezamenlijke en evenwaardige Vlaams-Nederlandse bevoegdheid.

Gnb-verdrag

Op-en afvaartregeling

Op-en afvaartregeling

Eind 2009 werden de baggerwerkzaamheden op Vlaams grondgebied afgerond en eind 2010 op het Nederlandse deel.

Op-en afvaartregeling

WEBCAMS KUST

Webcams kust

De website van het specifieke zee- en kustweerbericht blijft een veel geconsulteerde informatiedrager.

Webcams kust

Personeel MDK

Personeel mdk

De in de jaarverslagen voor 2009 en 2010 opgenomen verbeterprojecten waren gebaseerd op de door de Directieraad op 6 november 2007 goedgekeurde 'Visietekst Integraal Personeelsbeleid'. Deze visienota is grotendeels uitgevoerd of in uitvoering.

Personeel mdk