MDK>Jaarboek MDK 2011>


Jaarboek MDK 2011


Gelijke kansen

Gelijke kansen

Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust is een geëngageerde organisatie die diversiteit als een meerwaarde beschouwt en die openstaat voor personen uit de kansengroepen.

Gelijke kansen

Missie en Visie LOODSWEZEN

Missie en visie loodswezen

Het Loodswezen heeft als missie het loodsen en beloodsen van zeeschepen en het verstrekken van diensten en adviezen die hiermee gepaard gaan tegen een maatschappelijk aanvaardbare prijs.

Missie en visie loodswezen

GETIJBOEKJE KUST

Getijboekje kust

In het GETIJBOEKJE VOOR DE KUST 2011, ook een traditionele uitgave van de VLAAMSE HYDROGRAFIE, vond men ook dit jaar de waterstanden voor de kuststeden Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge en (Brugge) Zeebrugge.

Getijboekje kust

SHEQ Vloot

Sheq vloot

Vloot behaalde het ISO 14001-certificaat

Sheq vloot

Archiefbeheer

Archiefbeheer

Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust hecht grote waarde aan de geschiedenis van het agentschap. MDK bezit een schat aan informatie die niet verloren mag gaan.

Archiefbeheer

Communicatie Vloot

Communicatie vloot

In 2011 heeft Vloot heel wat communicatie-acties ondernomen.

Communicatie vloot

Kwaliteit MDK

Kwaliteit mdk

In 2011 heeft MDK zich toegelegd op de opmaak en uitvoering van actieplannen naar aanleiding van de aanbevelingen geformuleerd door de Interne Audit van de Vlaamse administratie (IAVA)

Kwaliteit mdk

Opleidingen SB

Opleidingen sb

De afdeling heeft een aparte cel voor opleidingen. We bieden een gevarieerd en op maat aangepast pakket cursussen en opfrissingstrainingen aan voor alle volcontinu personeel.

Opleidingen sb

Missie en Visie Kust

Missie en visie kust

Oorspronkelijk opereerde de afdeling Kust onder de benaming BIJZONDERE DIENST DER KUST.

Missie en visie kust