MDK>Jaarboek MDK 2011>


Jaarboek MDK 2011


Vloot cijfers

Vloot cijfers

Balans en resultatenrekening van Vloot

Vloot cijfers

Studie Ketenwerking

Studie ketenwerking

De door de Permanente Commissie gelanceerde studie Ketenwerking is in 2011 afgerond.

Studie ketenwerking

Veiligheid Scheldegebied

Veiligheid scheldegebied

Er is een dalende tendens in het aantal ongevallen. Medio 2011 trof de Permanente Commissie veiligheidsmaatregelen. De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit zal deze nauwgezet opvolgen, evalueren en, waar nodig, bijsturen.

Veiligheid scheldegebied

Personeel Loodswezen

Personeel loodswezen

In het kader van het nieuwe beloodsingsconcept wordt reeds gestart met aangepaste opleidingen.

Personeel loodswezen

Personeel Kust

Personeel kust

Na de reorganisatie van afdeling KUST in het voorjaar van 2009 kreeg de entiteit een volledig nieuwe structuur, aangepast aan de eigentijdse werkwijzen en in het vooruitzicht van nieuwe uitdagingen.

Personeel kust

Personeel Vloot

Personeel vloot

De Vlaamse overheid wil voor alle burgers en organisaties een voorbeeld zijn op het gebied van gelijke kansen en diversiteit.

Personeel vloot

Expertise Loodswezen

Expertise loodswezen

In 2011 werd een aantal keren beroep gedaan op de expertise van de loodsen

Expertise loodswezen

Technologie en tools

Technologie en tools

Het agentschap wil hiermee een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van Vlaanderen als slimme draaischijf van Europa. Het doel is om de vlotheid en de veiligheid op de maritieme toegangswegen te verbeteren met als resultaten minder wachttijden en minder ongevallen.

Technologie en tools

Communicatie Vloot

Communicatie vloot

In 2011 heeft Vloot heel wat communicatie-acties ondernomen.

Communicatie vloot