MDK>Jaarboek MDK 2011>


Jaarboek MDK 2011


Kwaliteit MDK

Kwaliteit mdk

In 2011 heeft MDK zich toegelegd op de opmaak en uitvoering van actieplannen naar aanleiding van de aanbevelingen geformuleerd door de Interne Audit van de Vlaamse administratie (IAVA)

Kwaliteit mdk

Personeel Loodswezen

Personeel loodswezen

In het kader van het nieuwe beloodsingsconcept wordt reeds gestart met aangepaste opleidingen.

Personeel loodswezen

Personeel MDK

Personeel mdk

De in de jaarverslagen voor 2009 en 2010 opgenomen verbeterprojecten waren gebaseerd op de door de Directieraad op 6 november 2007 goedgekeurde 'Visietekst Integraal Personeelsbeleid'. Deze visienota is grotendeels uitgevoerd of in uitvoering.

Personeel mdk

Vloot internationaal

Vloot internationaal

Het bouwen van nieuwe schepen gebeurt conform de wetgeving op overheidsopdrachten. In de praktijk betekent dit dat deze nieuwe schepen veelal op buitenlandse werven worden gebouwd.

Vloot internationaal

Europese projecten

Europese projecten

De afdeling Scheepvaartbegeleiding zette zich verder actief in om de Europese verplichtingen na te komen voor het regionaal en transnationaal uitwisselen van scheepvaartgegevens in het bijzonder of in bredere zin betreffende het uitwisselen van algemene maritime surveillance gegevens met de Europese lidstaten en het Europees Maritiem Veiligheidsagentschap (EMSA).

Europese projecten

Vloot cijfers

Vloot cijfers

Balans en resultatenrekening van Vloot

Vloot cijfers

GNB-verdrag

Gnb-verdrag

Het verdrag betreffende het gemeenschappelijk nautisch beheer in het Scheldegebied dat op 1 oktober 2008 in werking is getreden, beoogt een gezamenlijke en evenwaardige Vlaams-Nederlandse bevoegdheid.

Gnb-verdrag

SHEQ Vloot

Sheq vloot

Vloot behaalde het ISO 14001-certificaat

Sheq vloot

Integriteit

Integriteit

Integriteit