MDK>Jaarboek MDK 2011>


Jaarboek MDK 2011


Kustveiligheid Koksijde

Kustveiligheid koksijde

Op 3 oktober 2011 gaf Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken Hilde Crevits in Koksijde officieel het startsein voor de eerste werken die horen bij de uitvoering van het MASTERPLAN KUSTVEILIGHEID.

Kustveiligheid koksijde

Opleidingen SB

Opleidingen sb

De afdeling heeft een aparte cel voor opleidingen. We bieden een gevarieerd en op maat aangepast pakket cursussen en opfrissingstrainingen aan voor alle volcontinu personeel.

Opleidingen sb

Personeel Vloot

Personeel vloot

De Vlaamse overheid wil voor alle burgers en organisaties een voorbeeld zijn op het gebied van gelijke kansen en diversiteit.

Personeel vloot

Incidenten MRCC

Incidenten mrcc

Opvallend voor 2011 is de toename van tussenkomsten van het MRCC bij incidenten.

Incidenten mrcc

GNB-verdrag

Gnb-verdrag

Het verdrag betreffende het gemeenschappelijk nautisch beheer in het Scheldegebied dat op 1 oktober 2008 in werking is getreden, beoogt een gezamenlijke en evenwaardige Vlaams-Nederlandse bevoegdheid.

Gnb-verdrag

Integriteit

Integriteit

Integriteit

Personeel MDK

Personeel mdk

De in de jaarverslagen voor 2009 en 2010 opgenomen verbeterprojecten waren gebaseerd op de door de Directieraad op 6 november 2007 goedgekeurde 'Visietekst Integraal Personeelsbeleid'. Deze visienota is grotendeels uitgevoerd of in uitvoering.

Personeel mdk

Kwaliteit MDK

Kwaliteit mdk

In 2011 heeft MDK zich toegelegd op de opmaak en uitvoering van actieplannen naar aanleiding van de aanbevelingen geformuleerd door de Interne Audit van de Vlaamse administratie (IAVA)

Kwaliteit mdk

Archiefbeheer

Archiefbeheer

Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust hecht grote waarde aan de geschiedenis van het agentschap. MDK bezit een schat aan informatie die niet verloren mag gaan.

Archiefbeheer