MDK>Jaarboek MDK 2011>


Jaarboek MDK 2011


GETIJTAFELS ZEEVARENDEN

Getijtafels zeevarenden

Traditiegetrouw bood de VLAAMSE HYDROGRAFIE van de afdeling KUST ook dit jaar op de website www.vlaamsehydrografie.be de voor de scheepvaart onmisbare GETIJTAFELS 2011 aan.

Getijtafels zeevarenden

Veiligheid Scheldegebied

Veiligheid scheldegebied

Er is een dalende tendens in het aantal ongevallen. Medio 2011 trof de Permanente Commissie veiligheidsmaatregelen. De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit zal deze nauwgezet opvolgen, evalueren en, waar nodig, bijsturen.

Veiligheid scheldegebied

Kustveiligheid Knokke

Kustveiligheid knokke

Voor de beveiliging van de zwakke kustzones tegen winterstormen zijn in de Kerstvakantie van 2011 in KNOKKE-HEIST werken gestart voor strandvoedingen.

Kustveiligheid knokke

Missie en Visie VLOOT

Missie en visie vloot

Vloot is een overheidsrederij en vervult met haar vaartuigen zowat alle overheidstaken die buiten defensie vallen.

Missie en visie vloot

Personeel Loodswezen

Personeel loodswezen

In het kader van het nieuwe beloodsingsconcept wordt reeds gestart met aangepaste opleidingen.

Personeel loodswezen

Europese projecten

Europese projecten

De afdeling Scheepvaartbegeleiding zette zich verder actief in om de Europese verplichtingen na te komen voor het regionaal en transnationaal uitwisselen van scheepvaartgegevens in het bijzonder of in bredere zin betreffende het uitwisselen van algemene maritime surveillance gegevens met de Europese lidstaten en het Europees Maritiem Veiligheidsagentschap (EMSA).

Europese projecten

Studie Ketenwerking

Studie ketenwerking

De door de Permanente Commissie gelanceerde studie Ketenwerking is in 2011 afgerond.

Studie ketenwerking

Nieuwbouw Vloot

Nieuwbouw vloot

Het in de vaart komen van de vele nieuwbouwschepen was niet alleen intern bij Vloot en het Agentschap MDK een blikvanger maar ook bij de vele belanghebbenden en partners.

Nieuwbouw vloot

Nieuwpoort rechteroever

Nieuwpoort rechteroever

Een belangrijk project in NIEUWPOORT is de ontwikkeling van de rechteroever van de havengeul in de directe omgeving van de Langebrug.

Nieuwpoort rechteroever