MDK>Jaarboek MDK 2011>


Jaarboek MDK 2011


Kustveiligheid Oostende

Kustveiligheid oostende

In de kuststad OOSTENDE is al sinds 1999 de uitvoering aan de gang van het Openbare Werken-plan. Dat OW-plan combineert werken voor betere toegang tot de haven en werken voor de zeewering in Oostende.

Kustveiligheid oostende

Vloot en de maatschappij

Vloot en de maatschappij

Het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk dat belangrijke stedelijke kernen en attractiepolen met elkaar verbindt in het kader van de zogenaamde functionele verplaatsingen (werken, onderwijs volgen, winkelen, enz...) liep in Oostende via drukke wegen en te Nieuwpoort was het natuurreservaat IJzermonding moeilijk bereikbaar.

Vloot en de maatschappij

Incidenten MRCC

Incidenten mrcc

Opvallend voor 2011 is de toename van tussenkomsten van het MRCC bij incidenten.

Incidenten mrcc

Europese projecten

Europese projecten

De afdeling Scheepvaartbegeleiding zette zich verder actief in om de Europese verplichtingen na te komen voor het regionaal en transnationaal uitwisselen van scheepvaartgegevens in het bijzonder of in bredere zin betreffende het uitwisselen van algemene maritime surveillance gegevens met de Europese lidstaten en het Europees Maritiem Veiligheidsagentschap (EMSA).

Europese projecten

Veiligheid Scheldegebied

Veiligheid scheldegebied

Er is een dalende tendens in het aantal ongevallen. Medio 2011 trof de Permanente Commissie veiligheidsmaatregelen. De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit zal deze nauwgezet opvolgen, evalueren en, waar nodig, bijsturen.

Veiligheid scheldegebied

Internationale uitstraling

Internationale uitstraling

Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft een open blik op de wereld en geniet ook in het buitenland van heel wat belangstelling en een professionele reputatie.

Internationale uitstraling

Personeel MDK

Personeel mdk

De in de jaarverslagen voor 2009 en 2010 opgenomen verbeterprojecten waren gebaseerd op de door de Directieraad op 6 november 2007 goedgekeurde 'Visietekst Integraal Personeelsbeleid'. Deze visienota is grotendeels uitgevoerd of in uitvoering.

Personeel mdk

Vloot internationaal

Vloot internationaal

Het bouwen van nieuwe schepen gebeurt conform de wetgeving op overheidsopdrachten. In de praktijk betekent dit dat deze nieuwe schepen veelal op buitenlandse werven worden gebouwd.

Vloot internationaal

Missie en Visie VLOOT

Missie en visie vloot

Vloot is een overheidsrederij en vervult met haar vaartuigen zowat alle overheidstaken die buiten defensie vallen.

Missie en visie vloot