MDK>Jaarboek MDK 2011>


Jaarboek MDK 2011


Missie en Visie VLOOT

Missie en visie vloot

Vloot is een overheidsrederij en vervult met haar vaartuigen zowat alle overheidstaken die buiten defensie vallen.

Missie en visie vloot

Start GTI-tool

Start gti-tool

Op 1 maart 2011 is de ketenwerking voor zeeschepen op het Kanaal van Gent naar Terneuzen van start gegaan.

Start gti-tool

Indicatoren

Indicatoren

Bij het afsluiten van de nieuwe beheersovereenkomst MDK 2011-2015 in 2011 werden de indicatoren geoptimaliseerd.

Indicatoren

Begroting MDK

Begroting mdk

Verwijzend naar de balans en de resultatenrekening van Vloot dab en Loodswezen dab, kan worden gesteld dat zij bedrijfseconomische opbrengsten haalden van respectievelijk 56.449 duizend euro en 83.691 duizend euro.

Begroting mdk

Veiligheid Scheldegebied

Veiligheid scheldegebied

Er is een dalende tendens in het aantal ongevallen. Medio 2011 trof de Permanente Commissie veiligheidsmaatregelen. De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit zal deze nauwgezet opvolgen, evalueren en, waar nodig, bijsturen.

Veiligheid scheldegebied

Personeel Vloot

Personeel vloot

De Vlaamse overheid wil voor alle burgers en organisaties een voorbeeld zijn op het gebied van gelijke kansen en diversiteit.

Personeel vloot

Vloot en de maatschappij

Vloot en de maatschappij

Het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk dat belangrijke stedelijke kernen en attractiepolen met elkaar verbindt in het kader van de zogenaamde functionele verplaatsingen (werken, onderwijs volgen, winkelen, enz...) liep in Oostende via drukke wegen en te Nieuwpoort was het natuurreservaat IJzermonding moeilijk bereikbaar.

Vloot en de maatschappij

Kustveiligheid De Panne

Kustveiligheid de panne

Om de kustgemeente DE PANNE te beschermen tegen een zeer zware storm waren maatregelen nodig op twee locaties.

Kustveiligheid de panne

Herinrichting Cosmos

Herinrichting cosmos

Het duingebied ter plaatse van de vroegere camping Cosmos en camping Jacques Junior in MIDDELKERKE - WESTENDE wordt volledig heringericht.

Herinrichting cosmos